De kwekerij is gelegen in Buitenpost aan de spoorlijn.
De grond is 2.2 Ha groot en er staan 7 verschillende rassen die vrucht dragen van juli t/m oktober.

Het plukken wordt veelal gedaan door schoolkinderen en eigen inzet.
De bessen worden geplukt in kisten waarna ze naar een verzamelplaats worden gebracht. Daar worden de kisten gewogen, de bessen gesorteerd en gekeurd.

Uiteindelijk komen ze in bakjes die een paar maal per week naar de veiling worden gebracht.